Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL, parte a grupului RENOMIA cu sediul în Cehia, este o companie înregistrată în Romania care are ca obiect vânzarea polițelor de asigurare în calitate de broker de asigurare.

Politica noastră personală de protecție a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal aici. RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL este un operator de date cu caracter personal , împreună cu Facebook în calitate de operator asociat. Relația dintre noi este gestionată de Anexa de Protecție a Datelor (Data Protection Addendum) operator – operator asociat disponibilă aici. Prin intermediul site-ului www.share-rca.ro prelucrăm următoarele tipuri de date personale de la dvs:

 1. Date de identificare :
  1. nume și prenume
  2. cnp
  3. serie și număr carte de identitate
 2. Date de contact :
  1. adresă de email
  2. numărul de telefon
 3. Datele politei de asigurare :
  1. data de început a politei
  2. seria și numărul politei
  3. prima de asigurare
  4. clasă Bonus-Malus
  5. tariful de decontare directă
 4. Datele tehnice regasite in certificatul de înmatriculare :
  1. Adresa
  2. Număr de înmatriculare autoturism
  3. Serie șasiu
  4. Seria cărții de identitate a autoturismului
  5. Marca și modelul autoturismului
  6. Anul de fabricație al autoturismului
  7. Tipul autoturismului
  8. Cilindreea, puterea și combustibilul autoturismului
  9. Masa maximă admisă a autoturismului
  10. Numărul de locuri din autoturism
 5. ID cont client
 6. An obținere permis de conducere
 7. Activitatea online

Avem nevoie de datele dvs personale in temeiul legal al încheierii poliței de asigurare RCA și conform normelor ISF pentru emiterea polițelor RCA:

 1. Nume și prenume – aceste informații vor fi trecute pe polița RCA
 2. Datele tehnice ale autovehiculului care se regasesc in certificatul de înmatriculare – aceste informatii sunt necesare asiguratorilor pentru a determina prima de asigurare si sunt afisate pe polita de asigurare iar numărul de înmatriculare si seria șasiu sunt folosite la interogarea bazei CEDAM a ISF pentru determinarea clasei de bonus-malus.
 3. ID cont client – conform normelor ISF pentru emiterea online a polițelor RCA, trebuie creat un cont ori de câte ori se emite o poliță RCA pentru o persoană
 4. Adresă de email – vom folosi aceste informații pentru a vă transmite online polița
 5. Număr de telefon – vă vom contacta dacă există probleme referitoare la polița dumneavoastră
 6. CNP si serie/număr carte de identitate - aceaste informații este obligatorii pentru identificarea proprietarului si a șoferilor
 7. An obținere permis de conducere – această informație este necesară la calculul primei de asigurare
 8. Adresa din certificatul de înmatriculare al autoturismului – această informație este necesară asiguratorului și va fi trecută pe polița RCA
 9. Data de început a poliței – această informație este obligatorie, reprezintă data de început a poliței și va fi trecută pe polița RCA.
 10. Seria și numărul poliței de asigurare, prima de asigurare, clasa Bonus-Malus, tariful de decontare directa – aceste informații sunt generate de către asigurator, ele sunt obligatorii și vor fi trecute pe polița de asigurare

Cu consimțământul dumneavoastră prelucrăm și următoarele date cu caracter personal :

 1. Activitate online – partajăm aceste informații cu partenerii noștri descriși în politica de cookies pentru a vă putea livra oferte personalizate. Mai multe informații regăsiți în pagina noastră de Politica Cookies

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc tot la RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL în România.
Datele dumneavoastră personale necesare încheierii poliței RCA sunt partajate cu CEDAM (ISF) precum și cu asiguratorii din România ce acționează în calitate de operatori independenți.
Datele dumneavoastră personale pentru operatia de share sunt prelucrate împreună cu Facebook care acționează în calitate de operator asociat.
Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

Pentru comenzile din RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER SRL va prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asigurare / poliței de asigurare la care se va adăuga perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din contractele de asigurare / polițele de asigurare. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal sunt șterse cu excepția acelor date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.
Datele dumneavoastră cu caracter personal din activitatea dumneavoastră online precum și cele din cadrul serviciului de Share sunt păstrate doar pe durata de viață a cookie-urilor, după care sunt distruse.
Facebook în calitate de operator ține aceste date în conformitate cu politica lor de prelucrare a datelor ce poate fi consultată aici.

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la dpo@renomia.ro
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo@renomia.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care Facebook le deține despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor conform politicii lor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm accesati aceasata pagina
De asemenea puteți contacta si depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro.